Metro Therm Metro Modul Varmvattenberedare – Installerat-och-klart

24,395 kr

Fast pris för både produkt och arbete. Inkl rot-avdrag. Vi kontaktar dig och säkerställer vid behov att produkten passar dig och ditt hem.

Description

Metro Therm Metro Modul Varmvattenberedare har olika golvmodeller som täcker det moderna boendets behov. Från det enkla badkaret till bubbelpooler och storfamiljens behov. Modulberedarna har ett stort kopplingsutrymme med löstagbar frontlucka och skjutbara sidoplåtar, vilket gör dem väldigt enkla att arbeta med.
Det finns två olika korrisionsskydd – rostfritt eller emaljerat. Varmvattenberedarens tryckkärl är i konstant kontakt med vatten och med tiden sliter detta ner materialet i beredaren. Därför är korrisionsskyddet en viktig faktor. Vattentyperna varierar över hela landet och olika korrisionsskydd lämpar sig bättre för vissa typer av vatten än andra.

Rostfria varmvattenberedare
Metro Therms rostfria varmvattenberedare består av tryckkärl i rostfritt stål av kvalité SS2378 (SMO 254). Rostfria varmvattenberedare lämpar sig särskilt bra i vatten med lågt pH-värde (surt) eller kolsyrehaltigt vatten. Vid höga kloridhalter (>50 mg/liter) och kalkrika vatten bör inte rostfria beredare sättas, utan här rekommenderar vi emaljerade beredare istället.
De rostfria beredarna är provtyckta för 13 bar och godkända för drift upp till 10 Bar.

Emaljerade varmvattenberedare
Vattenbehållaren består av emaljerat tryckklärlsstål, vilket ger högsta korrisions­beständighet. Det innebär att vattnet aldrig har någon kontakt med stålet i tryckkärlet.För att skydda emaljet sitter det en offeranod av magnesium i de emaljerade varmvattenberedarna. Anodens funktion är att den korroderar istället för tanken. Vid extra svåra förhållanden erbjuder vi en elektrisk specialanod av titan. Denna är lämplig vid vatten med låg konduktivitet med ledningstal under 25 mS/m.
I de emaljerade beredarna sitter det en skyddstub, som anoden är monterad på. I tuben sitter även steatitelementet som värmer upp vattnet. Steatitelementet sitter på insidan av skyddstuben och har därmed aldrig någon direktkontakt med vattnet vilket gör att man inte behöver tappa ur beredaren för eventuellt servicearbete på elementet. De emaljerade beredarna är provtryckta upp till 13,5 Bar och godkänd för drift upp till 10 Bar.

Välj mellan olika korrisionsskydd och 200 eller 300 liter.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Metro Therm Metro Modul Varmvattenberedare – Installerat-och-klart”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *